Правила Віоліті (без авторизації)

Терміни

I. Вимоги до продавців

II. Вимоги до покупців

III. Відгуки, коментарі, чати за угодами

IV. Штрафні санкції

V. Модерація

VI. Загальні вимоги до Користувачів
Терміни

Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси violity.com і всіх його піддоменів.

Профіль Користувача – сукупність даних, що доступні для ознайомлення з використанням функціоналу програмно-апаратного комплексу Віоліті і містять інформацію про Користувача (дату та країну реєстрації, відгуки про Користувача, його ділові рейтинги Продавця і Покупця та іншої інформації Користувача, виключаючи персональні дані) і про його активні лоти.

Електронні торги (далі - торги) – спосіб укладення договору між Продавцем і Покупцем, який запропонував найвищу ціну на принципі змагальності з використанням програмно-апаратного комплексу Віоліті на умовах і в порядку, встановлених даними Правилами. Процес проведення торгів є регламентованої процедурою, яка включає в себе виконання функцій розміщення, аналізу, обробки і надання інформації, що стосується Учасників і предмета торгів. Термін "торги", який використовується в даних Правилах, не є тотожним терміну (і не може розумітися як терміни) "торги" або "аукціон", за встановленою чинним Законодавством дефініції Торгів та/або Аукціону, а також пов'язаних з такими норм, правил і наслідків.

Програмно-апаратний комплекс Віоліті – це сукупність технічних і програмних засобів, призначений обробляти (в тому числі автоматично) надані Користувачами сайту дані і забезпечувати їх інформацією, необхідною для проведення торгів або угод щодо лотів з фіксованою ціною.

Лот – предмет, щодо якого Користувачами ведуться торги або укладаються угоди з фіксованою ціною, істотні дані (найменування, кількісні та якісні характеристики, вартість, способи оплати та доставки) про якій розміщуються Продавцем на відповідній сторінці сайту.
Правила Віоліті в повному обсязі поширюються на всі розміщені на Віоліті Лоти, включаючи Лоти з фіксованою ціною.

Продавець – Користувач, який, відповідно до вимог Правил Віоліті, виставив на продаж Лот, сформувавши таким чином оферту для необмеженого кола Користувачів.

Покупець – Користувач, який з використанням програмно-апаратного комплексу Віоліті акцептує оферту Продавця, в тому числі - в результаті розміщення їм найвищої цінової пропозиції визначений переможцем торгів щодо оферти Продавця, і внаслідок належного виконання передбачених Правилами Віоліті умов є набувачем відповідного Лота.

Гаманець Користувача Віоліті – це баланс коштів на віртуальному рахунку Користувача, які використовуються (списуються) виключно для оплати послуг сайту. Коштами віртуального рахунку Віоліті не можна оплатити придбаний лот, його доставку, упаковку і т.п.

Дата початку надання послуг обчислюється з моменту першого списання коштів з віртуального рахунку Користувача Віоліті.

I. Вимоги до продавців

1. Заборонено виставляти на торги/продаж мультилоти (більше одного предмету в лоті з роздільними цінами).

2. Назва лота не повинна містити зайву інформацію, а також:
- не повинна бути принизливою або розпливчастою (заборонено писати: татарка, цариця полів, катькин п'ятак, щитовики, хрест штурвал, хрест баскетбол, хрест пропелер, конина, царизм, пуги, пряги і т.п.);
- не повинна бути написана великими (ВЕЛИКИМИ) літерами;
- не повинна містити інформацію з елементами реклами (заборонено використання термінів "з 1 гривні", "без резерву", "сохран", "рідкісний", "нечастий", "раритет", "в колекцію", "в люксі" і т.п);
- не повинна містити знаки оклику/питання, пунктуації та символи ^#@><.
Зображення лота повинні бути оригінальними, максимально якісними та інформативними (див. п.13).

3. Заборонено:
- достроково знімати лот із торгів;
- змінювати стартову ціну лота, в якому зроблено ставку;
- вносити зміни у дату/час закінчення торгів за лотом, у якому зроблено ставку.

Продавець може внести зміни в дату/час закінчення торгів тільки за лотом, у якому не зроблено ставку і до закінчення торгів якого залишилося більше 24 годин. При цьому не допускаються зміни пізніше дати, встановленої під час створення лота.

4. Заборонено давати недостовірну інформацію про лот, приховувати дефекти лота від покупця.
Виставлення копій оригінальної продукції здійснюється виключно в розділі "Копії", при цьому зазначення "Копія" або "Репліка" в назві лота обов'язкова. Виставлення копій в інших розділах категорично заборонено.

5. Лоти, оформлені зі стартовою ціною, що вп'ятеро і більше перевершує реальну ринкову ціну, будуть закриватися.

Після закінчення 12 годин з моменту розміщення лота Продавцю заборонено підвищувати ціну на лот більш ніж в два рази від встановленої їм останньої ціни.

6. У графі "Місцезнаходження" обов'язково вказувати населений пункт і (або) регіон (адміністративну одиницю) знаходження (перебування) Продавця або лота.

7. Вимоги до інформації, що відображається в графах "Оплата" і "Доставка":

7.1. У графі "Оплата" Продавець має право вказати всі допустимі для нього способи отримання оплати (що не суперечать положенням пунктів VI.7 Правил), при цьому пріоритетним із запропонованих Продавцем вважається спосіб, обраний Покупцем. У разі спору між Сторонами вирішальне слово за способом оплати залишається за представником Адміністрації.
Зазначення "оплата на карту" в графі "Оплата" верифікованим Продавцем, який має право на передоплату згідно даних Правил, передбачає повну попередню оплату на карту Продавця в розмірі вартості лота і доставки, якщо її оплата передбачена в графі "Доставка".
Заборонено включати в графу "Оплата" додаткові оплати, в т.ч. додаткову комісію за зняття грошей.

7.2. У графі "Доставка" Продавцем вказуються всі пропоновані їм способи доставки лота, із зазначенням Сторони, яка оплачує доставку. Використання способів доставки, що не поіменовані Продавцем у цій графі, є правом, але не обов'язком Продавця.
Якщо не вказана Сторона, яка оплачує доставку, то мається на увазі, що доставка за рахунок Покупця.
Продавець має право вказати в цій графі особисту зустріч, при цьому обов'язково позначити населений пункт, де буде здійснено цю зустріч.
При зазначенні декількох способів доставки лота пріоритетним вважається вибір Покупця

8. Заборонено відмовлятися продавати і відсилати лот після закінчення торгів (після укладення угоди щодо лота з фіксованою ціною).

9. Заборонено "розганяти" лоти профілями-клонами, або за змовою з іншими користувачами ресурсу.

10. Вихід Продавця протягом 72-х годин (3-х діб) на зв'язок через чат в профілі "Мій кабінет" або за номером телефону (для випадків, коли неавторизованим Покупцем придбано лот з фіксованою ціною), для надання реквізитів на оплату і для завершення угоди з покупцем, є обов'язковим.

11. Продавець зобов'язаний надіслати лот службою доставки, обраною Покупцем із зазначених у лоті у графі "Доставка", з обов'язковим зазначенням, що огляд лоту дозволено:
- за умови повної попередньої оплати лота – протягом 3-х робочих днів, наступних за днем отримання поштових реквізитів Покупця після повної оплати лота;
- за умови накладеного платежу або післяоплати – протягом 3-х робочих днів, наступних після дня отримання поштових реквізитів Покупця.

Відправку лота Продавець зобов'язаний підтвердити Покупцю повідомленням через чат з фотографією (сканом) поштової квитанції (декларації) або з номером ідентифікатора (декларації).

Не рекомендується відправляти лот із заниженою оголошеною вартістю через те, що ризики втрати та псування лоту в процесі доставки несе Продавець лоту, за винятком випадків, коли такі ризики приймає на себе Покупець із проханням занизити оголошену вартість лоту.

12. Покупець або Продавець не можуть самостійно розірвати угоду без запрошення представника Адміністрації в чат лота та його рішення.
У разі невикупу лота в відведений Правилами термін, обов'язковими умовами для його подальшого повторного розміщення для продажу є:
1. Запрошення до чату несплаченого лота представника Адміністрації.
2. Рішення представника Адміністрації про розірвання угоди.
3. Зазначення, що лот виставлено повторно у зв'язку з невикупом в описі лота, або повідомлення представнику Адміністрації, який вів тему, про перевиставлення лота.
4. Залишення негативного відгуку в діловому рейтингу покупця, що не викупив лот.
Перевиставляння лота допускається виключно після прийняття рішення представником Адміністрації про розірвання угоди.
При розірванні угоди з вини Продавця – плата за всі послуги Віоліті за угодою, що розривається, (встановлення резервної ціни, вибір точного часу закінчення, супровід торгів, рекламування) Продавцеві не повертається.
При розірванні угоди з вини Покупця – плата за всі послуги Віоліті за угодою, що розривається, (встановлення резервної ціни, вибір точного часу закінчення, супровід торгів, рекламування) списується з віртуального рахунку Покупця після прийняття рішення Адміністрацією щодо розірвання угоди.

13. Вимоги до зображення і опису лота:
13.1. В графі "Матеріал" Продавець зобов'язаний вказати інформацію про матеріал, з якого виготовлений предмет, виставлений на продаж. У цій графі заборонено писати "по фото", "відповідний", по "ГОСТу" і т.п.
13.2. Стан "по фото" можна вказувати тільки для монет, предметів металопластики, бон, ікон, картин при наявності не менше десяти інформативних фотографій, що відображають реальний стан предмета з усіх боків. Для всіх інших предметів опис всіх дефектів, вад, відколів і тріщин є обов'язковим; для техніки і годинників обов'язково зазначення про працездатність.
В лотах розділу "Букінистика" обов'язково вказувати в стані всі ушкодження, в т.ч. затертості, відсутність обкладинки, відсутність сторінок, пошкодження палітурки, надрив, наявність копій листів, наявність печатки бібліотеки / приватної колекції і змитих печаток, наявність позначок на сторінках і т.п. Якщо видання є репринтом незалежно від року і від авторизації репринту – це обов'язково вказувати в описі лота. Продаж репринту під виглядом оригіналу прирівнюється до продажу підробки.
13.3. Фотографії (скани) лота повинні бути максимально якісними, інформативними, чіткими для переглядання всіх деталей лота. Малюнки, "розмиті", дрібні та інші непридатні зображення, при виставленні лотів не допускаються.
13.4. Для повного і детального розгляду лота потрібно надавати необхідну кількість зображень, бажано не менше 10 (десяти) в одному лоті. В обговоренні лота можна додавати необмежену кількість фотографій (сканів). Під час проведення торгів/продажу лотів з фіксованою ціною надання додаткових фотографій і пояснень в коментарях до лота на вимогу Користувача(ів) та/або Адміністрації є обов'язковим.
13.5. При фотографуванні (скануванні) дрібних предметів для визначення масштабу необхідно використовувати в якості фону лист в клітинку 5х5 мм, "міліметрівку" або розташовувати поруч з предметом лінійку зі шкалою.
13.6. Заборонено використовувати яскравий, строкатий фон. Допускається використання тільки однотонного фону світлого, або темного відтінку.
13.7. Заборонено розміщувати на торги лоти з фотографіями предметів, розташованих на частинах тіла (пальці, долоні, руки і т.д.), а також використовувати сторонні предмети і зображення, що не мають відношення до лота.
13.8. Заборонено програмне редагування зображень ("фотошопа" та ін.) З метою приховування дефектів лота. Допускається редагування зображень тільки для візуальної відповідності оригіналу.
13.9. Заборонено використовувати фотографії запозичені у інших продавців, на інших ресурсах, а також фотографії аналогічних предметів. Допускаються виключно зображення предмета, що пропонується даними продавцем до продажу.
13.10. Особа, яка розміщує (завантажує на сайт) зображення та відомості стосовно предметів, включно щодо походження, вартості, інших їх ознак тощо, - надає безвідкличну згоду на використання зазначеної інформації в наукових, статистичних та інших публікаціях.
13.11. В лотах розділів "Аксесуари для колекціонування" допускаються:
- постановочні фотографії з предметами колекціонування для візуалізації способів застосування аксесуара для колекціонування, з обов'язковим зазначенням що використовувані для такої візуалізації предмети не входять до складу лота;
- постановочні фотографії аксесуарів, що відрізняються виключно кольором, з прикладами доступних для вибору Покупцем кольорів і з зазначенням ціни за один аксесуар.
13.12. У розділах "Нумізматика" і "Боністика" зазначення Продавцем грейда допускається виключно для предметів, поміщених в пластиковий контейнер або слаб авторитетним грейдингової сервісом (наприклад, NGC). Продавцям заборонено самостійно встановлювати грейд монети або бони.
Заборонено використання в описі лота таких термінів як: "штемпельний блиск", "прес", "UNC" і т.д.
При розгляді Адміністрацією конфліктних ситуацій не приймаються для аргументування Покупцем посилання на грейдінг збереження і якості, самостійно визначений Продавцем (без дотримання положень абзаців 1 і 2 цього пункту).

14. При наявності від'ємного балансу в гаманці Віоліті Користувач зобов'язаний протягом 3-х робочих днів поповнити свій віртуальний рахунок Віоліті для погашення заборгованості та забезпечення позитивного балансу. Профілі користувачів, які не погасили заборгованість протягом 7-ми робочих днів з моменту її виникнення, будуть деактивовані.
Профілі користувачів, які мають заборгованість перед ресурсом по іншим акаунтам (клонам), будуть деактивовані до погашення заборгованості.

15. Опублікована Продавцем пропозиція щодо продажу (опис) лота, фотографії та коментарі не повинні містити:
- прочерк, крапку, а також інші знаки пунктуації та символи, зазначені замість текстової інформації;
- недостовірну інформацію;
- контактні дані Продавця або третіх осіб (імена та прізвища, адреси, номера телефонів, електронні адреси, посилання на соц.сторінки і сайти);
- інформацію рекламного характеру і посилання на сторінки інших користувачів або третіх осіб, які містять інформацію рекламного характеру;
- інформацію про можливість придбання лота за межами сайту Віоліті;
- інформацію, яка не відноситься до виставленого лота;
- велику кількість граматичних і орфографічних помилок, які роблять текст умов торгів/продажу недоступним для прочитання і/або розуміння іншими Користувачами;
- образи, лайки, нецензурну лексику і т.д .;
- порнографічний текст або текст, що підбурює до расизму, сексуального насильства, ксенофобії, а також конфліктів між народами;
- інформацію, що порушує права Сторін угоди і дані Правила.

16. У розділах "Аксесуари для колекціонування", "Монети України. Медалі та жетони НБУ України", "Філателія. Поштові та непоштові марки" та "Поштові конверти" забороняється розміщення більше двох однакових активних лотів одним Продавцем.

II. Вимоги до покупців

1. Заборонено знімати ставку або відмовлятися від оплати купленого лота, якщо в ньому немає дефектів, вад, відколів і т.п., не вказаних в описі або ж явно і однозначно візуально не визначуваних на фотографіях, що були додані в лоті і в коментарях до цього лота, на момент виставлення покупцем ставки в торгах.
У розділах: "Нумізматика", "Фалеристика", "Сфрагістика", "Живопис і графіка", "Стародавні і середньовічні предмети (до 1700 року.)", "Ікони. Культові предмети", "Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каменів і біжутерія", "Боністика", "Філателія. Поштові та непоштові марки", "Різне (предмети що важко визначаються і фрагменти)" покупцеві рекомендується робити тільки обдумані ставки/покупки, враховуючи доступні фотографії предмету в лоті і коментарях до лота, і приймати обґрунтоване відповідальне рішення зробити ставку в торгах (рішення про купівлю). Для прийняття рішення покупець має право вимагати від продавця додаткові фотографії та пояснення до лота, особливо якщо вказано стан "по фото". Продавець зобов'язаний при цьому надати інформацію по лоту в повному обсязі в рамках запиту. Цей пункт не має переваги перед п.I.4 даних Правил.
Претензії за складом комплексних (групових) лотів, що складаються з декількох предметів, що продаються за єдину ціну, при відповідно представленим фото і чисельним описом складу, Адміністрацією не розглядаються.

2. Покупцеві для оплати купленого лота виділяється не більше 72-х годин (3-х діб) з моменту отримання реквізитів, або (за умови післяоплати або накладеного платежу) з моменту надходження лота на поштове відділення покупця.
Підтвердження платежу є обов'язковим (фото або скан квитанції про переказ грошей).
У разі післяоплати або отримання лота накладеним платежем Покупець протягом 72-х годин (3-х діб) з моменту закінчення торгів/натискання "Купити" для лотів з фіксованою ціною зобов'язаний надати реквізити для відправлення лота через чат в профілі "Мій кабінет" .

Зобов'язання оплатити лот виникає з моменту, коли Покупець зробив переможну ставку (або натиснув "Купити" для лотів з фіксованою ціною), і припиняється моментом належної повної оплати або моментом розірвання угоди за рішенням Адміністрації.

3. Заборонено:
- нав'язувати Продавцю інші способи доставки лота, включаючи особисту зустріч, крім зазначених Продавцем в умовах торгів/продажу або узгоджених їм в коментарях;
- нав'язувати Продавцю вартість доставки лота, якщо така обумовлена в графі "Доставка";
- нав'язувати Продавцеві не зазначений ним у графі "Оплата" спосіб оплати лота, за винятком умов визначених у п.VI.7 даних Правил.

4. Виключено.

5. Ризики втрати або псування лота в процесі доставки несе Продавець. Моментом переходу ризиків (як і права власності на лот) вважається момент отримання Покупцем лота від вантажоперевізника або Продавця (при особистій зустрічі).
У разі відправлення лота з післяоплатою заборонено вимагати від Продавця занижувати його оголошену вартість.
У разі відправлення сплаченого наперед лота з заниженою оголошеною вартістю за письмовим проханням Покупця всі ризики по його втрати або псування несе Покупець.

6. Покупець зобов'язаний надати реквізити Вантажоодержувача для відправки Лота в термін не більше 10 календарних днів, наступних за днем повної оплати Лота.

У разі ненадання Покупцем коректних реквізитів Вантажоодержувача Продавець має право запросити в чат Лота представника Адміністрації, який визначає кінцеву дату надання Покупцем реквізитів Вантажоодержувача.

Починаючи з наступної доби після закінчення встановленої Модератором дати надання Покупцем реквізитів Вантажоодержувача, Продавець має право вимагати з Покупця плату за зберігання Лота, яка становить 4% в день від фактично отриманої від Покупця в якості оплати за Лот суми, нараховується 25 календарних днів і утримується Продавцем одноразово на 26-ий календарний день з дати надання Покупцем реквізитів Вантажоодержувача, встановленої представником Адміністрації. Якщо коректні реквізити Вантажоодержувача надані Покупцем в чат до настання моменту справляння плати за зберігання (26-ий календарний день з дати встановленої представником Адміністрації) - зберігання вважається без оплатним.

III. Відгуки, коментарі, чати за угодами

1. Користувачам з позитивним балансом доступні опції "Залишити відгук" і "Додати коментар".

2. Коментарі до лота – це зафіксована графічна, текстова і відео інформація. Будь-які домовленості чи обіцянки Продавця і Покупця, зафіксовані в коментарях, є невід'ємною частиною угоди по лоту. При розгляді суперечок і конфліктів враховується вся інформація в коментарях, а також обіцянки і домовленості Сторін, які були доступні/зафіксовані до моменту виставлення ставки Покупцем.

3. Відгук – це думка про проведену операцію, яку буде зафіксовано в профілі Контрагенту та яка буде доступною для ознайомлення іншим Користувачам.

4. Існує три типи відгуку: позитивний, нейтральний та негативний.

Позитивний відгук виставляється, якщо Контрагентом виконані всі взяті на себе зобов'язання за угодою, яка завершилася товарно-грошовим обміном.
Нейтральний відгук виставляється, якщо Контрагентом виконані взяті на себе зобов'язання за угодою, яка завершилася товарно-грошовим обміном, але при цьому процес угоди не викликав у Вас позитивного сприйняття. Під час виставлення оцінки "нормально" вказується над чим потрібно попрацювати Контрагенту для поліпшення оцінок у майбутньому.
Негативний відгук виставляється, якщо контрагентом не виконано/виконано не в повному обсязі зобов'язання за угодою.

На підставі отриманих відгуків формується діловий рейтинг Користувача.

5. Покупець зобов'язується залишити відгук в термін не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання лота.

Продавець зобов'язується залишити відгук:
- в разі повної попередньої оплати лота – в строк не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання відгуку від Покупця;
- в разі оплати лота накладеним платежем, або післяоплатою – в строк не пізніше 5 календарних днів від найбільш пізньої дати: моменту отримання оплати або відгуку від Покупця;
– в разі розірвання угоди з вини Покупця – в строк не пізніше 2 календарних днів з моменту повернення Адміністрацією плати за послуги Віоліті по лоту.

Після закінчення 50 календарних днів з моменту закінчення торгів (укладення угоди щодо лота з фіксованою ціною) можливість залишити відгук для Контрагентів блокується апаратно-програмним комплексом Віоліті в автоматичному режимі (функція деактивується).

6. Залишаючи відгук або коментар до лота, Користувач несе відповідальність за його зміст.

7. У коментарях до лота:
- заборонено писати повідомлення, які не мають відношення до умов угоди, опису або зображень лота (категорично заборонені і розглядаються як флуд);
- заборонено критикувати і обговорювати автентичність (справжність) лота. Такі обговорення необхідно вести на форумі в відповідних розділах визначення предметів або звертатися до представників Адміністрації, вказавши причини сумнівів в автентичності;
- заборонено висловлювати підозри про розгін лота або клоноводство користувачів. У разі таких підозр необхідно звернутися в Службу безпеки сайту Віоліті або натиснути в лоті "Повідомити".

8. Відгуки і коментарі до лота, аватар профілю не можуть містити:
- образи, лайки, нецензурну лексику і т.д.;
- порнографічний текст і/або фотографії або текст і/або фотографії, що підбурюють до расизму, сексуального насильства, ксенофобії, а також конфліктів між народами;
- пропозицій, що стосуються реалізації предмета(ів) поза функціоналу сайту Віоліті;
- дані Користувача або іншої особи (імена та прізвища, адреси, номера телефонів, електронні адреси, посилання на соціальні сторінки);
- адреси сайтів;
- повідомлення рекламного характеру;
- пропозицію ціни на лот;
- посилання на аналогічні активні лоти інших Продавців (розглядаються як реклама).

9. Відгук повинен містити правдиву інформацію про угоду. Неприпустимим є виставлення фіктивних відгуків для збільшення ділового рейтингу (відгуки по угоді без завершення її товарно-грошовим обміном). Такі відгуки підлягають видаленню.

10. Повідомлення, фотографії в чатах за угодами не можуть містити:
- образи, лайки, нецензурну лексику та т.д .;
- порнографічний текст і/або фотографії або текст і/або фотографії, що підбурюють до расизму, сексуального насильства, ксенофобії, а також конфліктів між народами;
- пропозицій, що стосуються реалізації предмета(ів) поза функціоналу сайту Віоліті;
- переговорів/домовленостей про здійснення іншої(их) угоди(д), крім укладених з використанням функціоналу сайту Віоліті;
- посилання, банери з даними Продавця або Покупця на інших ресурсах і/або сайтах;
- адреси сайтів, де можна знайти інші предмети Продавця;
- повідомлення рекламного характеру;
- посилання на активні лоти інших Продавців, в тому числі і на інших ресурсах і/або сайтах.

11. Негативний відгук може бути видалений Адміністрацією за запитом Користувача, який отримав відгук, з наступних підстав:
- відгук був залишений помилково і Користувач, що залишив його, це підтверджує;
- негативний відгук містить недостовірну інформацію про фактичні обставини угоди (доставку, оплату, упаковці, дефекти або недоліки не підтверджені під час розгляду конфлікту і т.п.);
- негативний відгук був залишений Стороною, з вини якої розірвали угоду;
- негативний відгук був залишений за незалишення відгуку за угодою;
- негативний відгук був залишений Покупцеві, який сплатив лот і доставку лота в повному обсязі;
- негативний відгук був залишений Покупцеві, який отримав від Продавця компенсацію або повне відшкодування понесених Покупцем витрат;
- негативний відгук був залишений Продавцю, який виплатив Покупцеві компенсацію або повне відшкодування понесених витрат Покупцем;
- надання Користувачем, підтверджуючих документів про хворобу, аварії або нещасні випадки;
- негативний відгук був залишений Продавцю в разі пошкодження лота при доставці з вини Перевізника або третіх осіб;
- негативний відгук залишений Продавцю в разі крадіжки лота і наявності у Продавця підтверджуючих документів про таку крадіжку;
- негативний відгук з інших причин, що є необґрунтованими для залишення негативного відгуку при розгляді конфлікту Адміністрацією.

IV. Штрафні санкції

Бан – вид санкцій, що накладаються Адміністрацією, в разі допущення Користувачем порушення Правил, при якому здійснюється блокування профілю Користувача на термін, передбачений даними Правилами. У разі бана Користувачеві доступні тільки повідомлення в чатах за угодами, при цьому у Користувача повинен бути позитивний баланс.
Всі активні торги забаненого Продавця з моменту бану визнаються такими, що не відбулись, і скасовуються, активні лоти закриваються. Утримані плати за різні види послуг сайту Віоліті по таким торгам (закритим лотам), що не відбулися, Продавцеві не повертаються.
Остання ставка в активних торгах від заблокованих користувачів (якщо бан стався до закінчення торгів) анулюється.

Попередження – вид санкцій, при якому Користувачеві оформляється інформаційне повідомлення про порушення Правил або про необхідність здійснення будь-яких дій для недопущення (або усунення допущених) порушень Правил.

За порушення Правил Користувачу видається:

1. За порушення пункту I.1. – попередження з закриттям активного лота, повторно – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).

2. За порушення пункту І.2. – попередження з закриттям активного лота.

3. За порушення пункту І.3. – бан від 7 днів до 30 днів.

4. За порушення пункту І.4. в активних лотах – попередження з закриттям активного лота, за неодноразові порушення – бан від 3 днів до 10 днів.
За порушення Продавцем пункту І.4., виявлене Покупцем в отриманих предметах, при наявності підтверджуючих даних про такі приховані Продавцем дефекти і зазначення недостовірних даних про предмет – бан від 7 днів до безстрокового. Якщо Продавець компенсує суму, узгоджену Покупцем і Адміністрацією, або здійснить повернення грошових коштів і предмета на умовах, узгоджених Адміністрацією – попередження.
Якщо Сторони угоди не приходять до згоди щодо процедури повернення, - повернення Лота здійснюється накладеним платежем незалежно від рейтингів Сторін з відправленням Лота на вказану Продавцем адресу перевізником, обраним Покупцем із поіменованих у Лоті в графі "Доставка".
Повернення коштів Продавець зобов'язаний здійснити в сумі фактично понесених Покупцем витрат (оплаченої суми за лот, комісій за перерахування коштів Продавцю, сплачених Покупцем коштів за пересилку Лота, документально підтверджених витрат Покупця на узгоджені представниками Адміністрації експертизи Лота). Плата за послуги накладеного платежу і зворотної доставки лота до Продавця оплачується Продавцем лота в момент його отримання при поверненні, якщо інше не встановлено правилами Перевізника.

5. За продаж підробок, які видаються за оригінал – бан від 10 днів до безстрокового. Якщо Продавець в повному обсязі компенсує протягом 48 годин з моменту надання Покупцем реквізитів фактично понесені Покупцем витрати на оплату, доставку і виконану експертизу (у разі необхідності) проданого під виглядом оригіналу предмета – попередження.

6. За порушення пункту І.5. – попередження, закриття активного лота.

7. За порушення пункту І.6. – попередження. При повторних порушеннях – закриття активного лота.

8. За порушення пункту І.8. – бан від 3 днів до безстрокового (при неодноразових порушеннях).
Відмова від продажу лота на суму, еквівалентну 5000 $ і більше за курсом НБУ на момент здійснення операції – безстроковий бан.

9. За порушення пункту І.9 – бан від 10 днів до безстрокового всім учасникам "розгону".
"Розгін лота" на суму, еквівалентну 1000 $ і більше за курсом НБУ на момент здійснення операції – безстроковий бан.

10. За порушення пункту І.10 – попередження, повторно – бан від 3 днів до 30 днів.

11. За порушення пункту І.11 – попередження, повторно – бан від 3 днів до безстрокового.

12. За порушення пунктів І.12, І.15 – попередження з закриттям активного лота.

13. За порушення пункту І.13 – попередження. При повторних порушеннях – закриття активного лота.

14. За порушення пункту ІІ.1. – бан до 30 днів за зняття ставки, при відмові від викупу лота – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).
Невикуп лота на суму, еквівалентну 5000 $ і більше за курсом НБУ на момент здійснення угоди – безстроковий бан.

При розірванні угоди з вини Покупця – плата за всі послуги Віоліті за угодою, що розривається, (встановлення резервної ціни, вибір точного часу закінчення, супровід торгів, рекламування) списується з віртуального рахунку Покупця після прийняття рішення Адміністрацією щодо розірвання угоди.
У разі відмови вперше викуповувати лот – попередження за умови погашення плати за всі послуги Віоліті з угоди протягом 24 годин з моменту прийняття рішення Адміністрацією за такою угодою, що розривається.

15. За порушення пункту ІІ.2 – попередження, повторно – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).

16. За порушення пункту ІІ.3 – попередження, повторно – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).

17. За порушення пункту III.7-III.8 – попередження, повторно – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).

18. За порушення пункту III.5 – попередження, повторно – бан до 30 днів за неодноразові порушення.

19. За порушення пункту III.10 – попередження, повторно – бан від 3 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).
За переговори/домовленості про здійснення іншої(их) угоди(д), крім укладених з використанням функціоналу сайту Віоліті – бан від 10 днів до безстрокового (за неодноразові порушення).

Строк санкцій встановлюється Адміністрацією для кожного Користувача індивідуально в залежності від кількості порушень і сум завданих збитків другій Стороні угоди і/або сайту Віоліті.

V. Модерація

1. Адміністрація має право:

 • закривати лоти, оформлені з порушеннями даних Правил;
 • редагувати назви лотів і опису, що суперечать цим Правилам;
 • переносити лоти до відповідних розділів;
 • закривати лоти при постійних неадресних виставленнях;
 • закривати лоти для обговорення на форумі;
 • закривати лот з правом повторного його виставлення тільки за наявності висновку експертизи, виданого відповідною акредитованою установою, згідно із законодавством країни місцезнаходження предмета;
 • відключити функцію "Редагування ціни" і повернути первісну стартову ціну на лот в разі необґрунтованого завищення ціни Продавцем лота;
 • редагувати відгуки та коментарі, що містять некоректні висловлювання і особисті дані;
 • встановити додаткові умови часткової попередньої оплати та/або доставки лота, якщо Адміністрація може припустити наявність підвищених ризиків належного завершення угоди для Покупця або Продавця;
 • видаляти та редагувати коментарі, зазначені в п.III.7 – III.8 даних Правил, що негативно впливають на хід торгів і кінцеву ціну продажу, що порочать честь і ділову репутацію продавця;
 • видаляти відгуки згідно п.III.11 Правил, а також видаляти або редагувати відгуки, які порушують п.III.8 Правил;
 • заблокувати профіль Користувача при порушенні ним даних Правил;
 • змінювати термін дії штрафних санкцій;
 • вимагати від користувачів документальне підтвердження завершення угоди;
 • відмовити в верифікації Користувача, платіжних реквізитів та/або поштових даних Користувача;
 • скасувати верифікацію Користувача (включаючи верифікацію платіжних реквізитів та/або поштових даних Користувача), в разі допущення підозрілих дій верифікованим Користувачем (особою, яка використовує аккаунт верифікованого Користувача), або в разі порушення ним правил оплати або відправки лотів. З моменту скасування верифікації такий Користувач втрачає статус Верифікованого Користувача для всіх поточних операцій;
 • повідомляти користувача на вказані ним при реєстрації / зміні / верифікації електронні пошти, номери телефонів про його дії в процесі торгів, про факти його покупок і / або продажів, про його порушення, а також відправляти інші повідомлення та розсилки від Адміністрації сайту Віоліті. Сайт Віоліті і Адміністрація сайту Віоліті не несуть відповідальності за налаштування поштових служб користувачів і не гарантує отримання повідомлень на сторонні сервіси (електронні пошти, номери телефонів і т.д.);
 • деактивувати профіль Користувача і розірвати з ним подальші ділові відносини за рішенням Адміністрації.

2. Адміністрація не зобов'язана надавати користувачеві будь-які докази, що свідчать про порушення п.п. I.9, III.7, III.8, III.10 Правил Віоліті і п.1.1 Правил поведінки на ресурсі, в результаті яких користувачеві було відмовлено в наданні доступу на сайт і (або) форум.

3. Виконання рекомендацій Адміністрації обов'язкове. Вирішальне слово залишається за Адміністрацією. Невиконання рішень та вказівок Адміністрації – бан від 30 днів до безстрокового.

VI. Загальні вимоги до Користувачів

1. Користувачі – зареєстровані на сайті Віоліті фізичні особи, які досягли віку 18 років, не обмежені в право- і дієздатності. Зареєстровані на сайті Віоліті фізичні особи можуть бути уповноваженими представниками суб'єктів господарювання і діяти від імені та в інтересах таких суб'єктів господарювання за умови належного підтвердження відповідних повноважень.
Заборонено одній особі створювати кілька акаунтів/профілів (клонування), а також використовувати дані іншого користувача (в тому числі за взаємною домовленістю). При порушенні – безстроковий бан профілів-клонам (зареєстрованим пізніше), а також всім профілям, які використовують дані іншого Користувача.
Користувач самостійно забезпечує конфіденційність пароля та несе повну відповідальність за всі дії, пов'язані з користуванням своїм акаунтом/профілем, і з метою забезпечення безпеки змінює пароль не менше одного разу на рік.

З негативним і нульовим балансом Користувачам сайту будуть недоступні такі функції:
- поставити ставку на лот;
- виставити лот на продаж;
- написати коментар до лота;
- написати Продавцю або Покупцеві в чаті угоди до поповнення балансу;
- залишити відгук по угоді;
- отримати відгук від свого контрагента.

Звернення з посиланням на негативний або нульовий баланс не вважаються об'єктивними при розгляді конфліктних тем. Негативний або нульовий баланс не звільняє Користувача від зобов'язань за угодою і від дотримання цих Правил.

2. Виставляючи предмет на продаж, Продавець стверджує, що на законних підставах має права володіння, користування і розпорядження, а також достатню для відчуження даного предмета дієздатність, декларує відповідність предмета критеріям допустимості, встановленими Правилами Віоліті та чинним Законодавством, включаючи відсутність заборон і обтяжень, обмежень уповноважених органів, незнаходження предмета під судовою суперечкою і/або досудовим розслідуванням, самостійно несучи всі ризики і відповідальність/наслідки за невідповідність вищевикладеного затвердження дійсності. Всю відповідальність за автентичність предмета, належність та достовірність наданої інформації про предмет несе виключно Продавець предмета.

3. Забороняється виставляти на продаж предмети, перелічені в Додаток 1. Заборонені для продажу предмети

4. Продаж ММГ (моделей масо-габаритних) сучасного (XX-XXI століть) бойової вогнепальної, холодної зброї, ВОПів допускається виключно за наявності заводського паспорту ММГ, або укладення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) і згідно із законодавством (для лотів з місцезнаходженням на території України).

5. Продаж дорогоцінних і напівкоштовних каменів, сучасних ювелірних виробів зі вставками, бажано проводити при наявності висновків гемологічної експертизи та пробірної служби, або висновків експертів, які пройшли навчання і атестацію.
При виставленні лотів, посилання на зазначені документи бажані, але не обов'язкові. Конфлікти, без наявності у сторін (однієї сторони) зазначених документів, Адміністрацією не розглядаються.

6. У разі недоступності сайту внаслідок Doss атаки чи інших причин технічного характеру, або у разі встановлення Адміністрацією факту технічного збою у роботі програмно-апаратного комплексу Віоліті у лоті – Адміністрація має право прийняти рішення про продовження торгів по лоту на строк не менше доби. Рішення про продовження торгів публікується Адміністрацією у коментарях до такого подовженого лоту.
Клопотання про продовження торгів по лоту, обґрунтовані причинами технічного характеру, розглядаються Адміністрацією за умови звернення Користувача в строк не пізніше 12 годин з моменту закінчення торгів.
Не є підставою для продовження торгів відсутність у Користувача інтернет-зв'язку, електроенергії, несправностей/дефектів обладнання Користувача, несправність платіжних систем або інші причини. Адміністрація залишає за собою право визнавати чи ні причину для продовження торгів.

Рішення Адміністрації про продовження торгів призупиняє визнання переможцем торгів Користувача, який зробив максимальну ставку, до остаточного завершення торгів.
Продавець, який отримав оплату за такий подовжений лот, має право звернутися до Адміністрації за допомогою функціоналу "Повідомити", що знаходиться на сторінці такого подовженого лоту, із заявою про дострокове завершення продовжених торгів та визнання Переможцем торгів Користувача, який оплатив лот.
Всі інші Учасники торгів не можуть оскаржити рішення Продавця, який отримав оплату за такий лот, про дострокове завершення продовжених торгів.
Продавець, який не звернувся до Адміністрації із заявою про дострокове завершення торгів із визнанням Переможцем торгів Користувача, який оплатив лот, зобов'язується повернути такому Користувачеві отримані кошти в повному обсязі протягом 12 годин з моменту звернення про повернення.

Ніякі дебати і заперечування з приводу результатів торгів/продажів з посиланням на технічні неполадки не допускаються. При порушенні – попередження, або бан на 5 днів.
При умисному або випадковому завищенні ставки Покупцем, а також при спробі зриву торгів флудом – Адміністрація має право продовжити торги від одного до чотирьох днів.

7. Правила оплати лотів.

7.1. Терміни.
Верифікований користувач (верифікований продавець і/або верифікований покупець) – це користувач сайту (продавець і/або покупець), який пройшов процедуру верифікації і має активну позначку верифікації в своєму профілі Користувача.
Верифіковані дані – це населений пункт доставки і контактні дані користувача, які він вказав при верифікації.
Верифіковані реквізити – це платіжні реквізити користувача, які він вказав при верифікації.
Післяоплата – це оплата на реквізити/розрахунковий рахунок, зазначені продавцем лота, після отримання лота верифікованим Покупцем згідно його верифікованих даних з урахуванням термінів, обумовлених в п II.2.
Накладений платіж – це грошова сума, яку пошта стягує за дорученням відправника (продавця) з одержувача (покупця) при врученні останньому лота і яка пересилається відправнику (продавцю).

7.2. При оплаті лотів, куплених у верифікованих продавців, Покупцями з будь-яким діловим рейтингом на загальну суму до 100 грн. / 200 руб. / 4 $ / 7 бел.руб. / 15 zł включно (без урахування вартості доставки і упаковки) правила оплати (зазначені в п. VI.7.4) носять рекомендаційний характер і визначаються умовами, зазначеними Продавцем в графі "Оплата". Контрагентам надається право самим домовитися про спосіб оплати в коментарях до лота до завершення торгів (до натискання кнопки "Купити", "Купити зараз").

7.3. При зазначенні Продавцем в графі "Доставка" особистої зустрічі – Покупець і Продавець, незалежно від рейтингів, зобов'язані завершити передачу лота і грошові розрахунки за лот при особистій зустрічі.

7.4. Продавець, який має діловий рейтинг продавця нижче 20 – зобов'язаний відправити лот покупцеві з діловим рейтингом покупця нижче 50 і покупцеві, у якого немає права на післяоплату – накладеним платежем в розмірі 100% вартості лота.
Продавець, який має діловий рейтинг продавця нижче 20 – зобов'язаний відправити лот згідно верифікованих даних верифікованому покупцеві з діловим рейтингом покупця вище "50,01" з 100% післяоплатою.

Неверифікований продавець, який має діловий рейтинг продавця вище 20 – зобов'язаний відправити лот покупцеві з діловим рейтингом покупця нижче 50 і покупцеві, у якого немає права на післяоплату – накладеним платежем в розмірі 100% вартості лота.
Неверифікований продавець, який має діловий рейтинг продавця вище 20 – зобов'язаний відправити лот згідно верифікованих даних верифікованому покупцеві з діловим рейтингом покупця вище "50,01" з 100% післяоплатою.

Покупець, незалежно від рейтингу покупця – зобов'язаний оплатити лот по верифікованим реквізитам верифікованому продавцеві, що має діловий рейтинг продавця вище 20 і не має трьох негативних відгуків в профілі Користувача – згідно умов, зазначених Продавцем в графі "Оплата".

Продавець з негативним діловим рейтингом продавця, або таким, що має три і більше негативних відгуки по угодах – не має права на передплату за угодою.

Покупець з діловим рейтингом покупця вище "50,01" не має права вимагати отримання лота з післяоплатою при наявності хоча б однієї умови з нижче зазначених:
- Покупець є неверифікованим користувачем;
- Покупець вказує неверифіковані дані для відправки лота;
- в профілі Користувача такого Покупця є один і більше негативних відгуків за невикуп лота;
- в профілі Користувача такого Покупця є три і більше негативних відгуків за угодами.

7.5. При небажанні користувача дотримуватися вищезгаданих умов (порушення пп.VI.7.2 – VI.7.4 Правил), йому буде видано покарання у вигляді бана на термін до 30 днів.

7.6. Сайт Віоліті і Адміністрація сайту Віоліті не надають жодних гарантій і запевнень стосовно Покупців і Продавців. Сайт Віоліті і Адміністрація сайту Віоліті не несуть відповідальності за будь-які можливі збитки (майнові або репутаційні), що виникли в результаті угоди з урахуванням ділових рейтингів Продавця і Покупця, навіть якщо Користувач повідомить про них Адміністрації, або навіть якщо Адміністрація могла б передбачити потенційну можливість нанесення збитку, про який йдеться.

8. Покупець сплачує продавцеві тільки суму в розмірі переможної ціни лота (фіксованої - для лотів з фіксованою ціною), а також поштові послуги (вартість транспортування, послуги "накладеного платежу" і необхідної тари (упаковки), придбаної у перевізника).
Пересилання лота здійснюється згідно з чинним законодавством держави місцезнаходження лота і оплачується покупцем при отриманні відправлення (якщо ціну пересилки заздалегідь не обумовлено), згідно тарифів вантажоперевізників, зазначених в лоті. При покупці одним покупцем кількох лотів у одного продавця, останній зобов'язаний, на вимогу покупця, зробити комбіновану (спільну) відправку кількох лотів в одному поштовому відправленні. Упаковка лота повинна об'єктивно відповідати розмірам і вартості лота. Продавець не повинен завищувати вартість упаковки і нераціонально підходити до її вибору.
Адміністрація наполегливо рекомендує домовитися про вартість доставки в коментарях для лотів вагою понад 25 кг або довжиною / шириною більше 100 см.

Покупець при переказі коштів на розрахунковий рахунок Продавця в відділенні банку, через термінал, через веб-банкінг оплачує всі витрати (оплата касових послуг, оплата за використання терміналу, комісія за переказ і т.п.), що стягуються банком за надані послуги . *

Продавець в графі "Оплата" зобов'язаний повідомити Покупця про банк-емітент карти, якщо це не вказано – комісію за переказ на карту/рахунок іншого банку оплачує Продавець.
Відсоток, що стягується банком продавця за обслуговування картки, зняття готівкових коштів (визначений виключно внутрішніми відносинами "банк-клієнт", в залежності від договору, типу карти і ін.), Оплачує продавець.

* При використанні Продавцем карти для виплат Приватбанку, комісія, що стягується банком за переказ власних коштів з використанням Приват24 на вказаний тип карти, Покупцем не оплачується.

9. Угода вважається завершеною після оплати, отримання лота, оплати послуг сайту, а також залишення відгуків Контрагентами за угодою.

10. Продавець з діловим рейтингом продавця більше 50 може виставити лот Анонімно. У таких випадках в лоті Продавець буде значитися як Анонім.
Продавець, що виставив лот як Анонім, не зобов'язаний вказувати свій нік на вимогу Користувачів або Учасників торгів.

11. При створенні лота Продавець має право встановити Резервну ціну і/або Бліц-ціну.

11.1. Резервна ціна – мінімальна ціна товару, за яку Продавець згоден його продати. Лот, який не досяг резервної ціни, після завершення торгів буде закритий без переможця.
Плата за встановлення резервної ціни становить 1% від зазначеної суми і не підлягає поверненню незалежно від результатів торгів. Дана плата списується в момент створення лота.
Продавець має право скасувати встановлену резервну ціну протягом активних торгів, при цьому плата за встановлення резервної ціни поверненню не підлягає.
Учасники торгів в лоті з резервною ціною не можуть бачити суму резервної ціни. Продавець не зобов'язаний вказувати в лоті про наявність Резервної ціни і вказувати її розмір.

11.2. Бліц-ціна – це максимальна ціна, за яку Продавець відразу готовий віддати предмет, не очікуючи закінчення торгів. Натиснув кнопку «Купити зараз» Користувач автоматично призначається Переможцем торгів і стає Покупцем лота за Бліц-ціною. Встановлення, зміна і зняття Бліц-ціни – це права Продавця, якими він можемо скористатися в будь-який момент торгів (до моменту натискання Користувачем кнопки «Купити зараз»).

12. Антіснайпінг. Закінчення торгів по лоту буде продовжуватися автоматично на 5 хвилин, які обчислюються від моменту ставки, зробленої менш ніж за 5 хвилин до закінчення торгів.

13. Після створення лота Продавець може замовити платну функцію – рекламування лота (реклама в e-mail розсилці, реклама в блоці "Рекомендації Віоліті"). Замовити можна одну рекламу на вибір або кілька видів реклами одночасно.

Плата за послуги рекламування списується тільки після проходження модерації лота, що здійснюється в строк не пізніше 24 годин з моменту подачі заявки на рекламування лота. Адміністрація залишає за собою право відмовити в рекламуванні лота.

Продавець лота вправі відмовитися від оплаченої послуги рекламування, при цьому плата за дані послуги не повертається.
Лот, щодо якого сплачені послуги рекламування, буде потрапляти в оплачений вид реклами щодня до моменту завершення торгів унаслідок будь-якої з нижче зазначених причин, яка настане раніше: лот проданий, лот закритий представником Адміністрації за порушення Правил, лот знятий з торгів внаслідок бана Продавця, лот завершився за часом і не був проданий. У разі перевиставляння лота з раніше замовленою рекламою послуги рекламування на період торгів такого перевиставленого лота не продовжуються, а підлягають новому замовленню та оплаті.
Плата за послуги рекламування не підлягає поверненню незалежно від результатів торгів, а також за зверненнями Продавців в зв'язку з недостатньою, на їхню думку, активності в торгах по лотах.

Розділ "Цікаві лоти", що знаходиться на головній сторінці сайту, до рекламування не відноситься.

14. Продавець має право встановити мінімальний діловий рейтинг Покупців для ставок в своїх лотах. Користувачі з рейтингом нижче встановленого не зможуть зробити ставки/покупки в лотах Продавця.

15. Користувач має право внести іншого Користувача в список заблокованих користувачів без пояснення причин блокування.

З моменту блокування внесений до списку заблокованих Користувач не має можливості в лотах Користувача, який його заблокував:
- робити ставки/покупки;
- залишати коментарі.
У свою чергу, застосував блокування Користувач не має можливості бачити:
- лоти на списках лотів розділів, виставлені заблокованими їм Користувачами;
- коментарі до лотів інших Продавців, залишені заблокованими їм Користувачами.

16. Виключено.

17. Претензії Користувачів, що стосуються питань ведення торгів, повернення плати за послуги сайту, не відправленню лотів, відгуків – приймаються до розгляду Адміністрацією в термін не більше 40-ка календарних днів, наступних за днем закінчення торгів (укладання угоди щодо лота з фіксованою ціною).

Претензії Покупців, що стосуються питань автентичності лота, відповідності лота опису і фотографій – приймаються до розгляду Адміністрацією в термін не більше 5 календарних днів, наступних за днем отримання лота. При цьому, претензія Покупця такого роду не може бути заявлена пізніше 40-ка календарних днів, наступних за днем закінчення торгів (укладання угоди щодо лота з фіксованою ціною).

Подані після закінчення вищевказаних термінів претензії Адміністрацією до розгляду не приймаються.

Претензії Покупців, що стосуються цілісності предмета, приймаються до розгляду Адміністрацією тільки при наявності Акту огляду, складеного в момент огляду та/або отримання предмета в відділенні служби доставки або в присутності кур'єра служби доставки.
Претензії Покупців, що стосуються цілісності предмета, отриманого при особистій зустрічі, Адміністрацією до розгляду не приймаються.

18. Сайт Віоліті і Адміністрація сайту Віоліті не є стороною угоди між Покупцем і Продавцем, не відповідають за зобов'язаннями Користувачів, які беруть участь в торгах, та (або) Сторін, що беруть участь в укладанні та виконанні угоди, і не несуть відповідальності за їх дії/бездіяльність. Невиконання Стороною угоди своїх зобов'язань за угодою є підставою для настання перед другою Стороною угоди цивільно-правової та (або) іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

19. Всі протиправні ситуації, що виникли між контрагентами, в т. ч. і неналежне виконання ними всіх зобов'язань за угодою – вирішуються сторонами самостійно, Правила Віоліті регулюють лише виконання черговості дій контрагентів після завершення торгів (укладання угоди щодо лота з фіксованою ціною) до повного завершення угоди.
Відповідно і санкції, передбачені в разі порушення Правил, стосуються обмеження доступу будь-кого з контрагентів на ресурс Віоліті, а саме:
після створення теми в чаті лота, контрагенту видається попередження з посиланням на лот. При відсутності пояснень, після закінчення 48 годин після запрошення (допускається скорочення терміну розгляду за рішенням представника Адміністрації) до контрагенту застосовуються санкції відповідно до Правил.
У разі виникнення конфліктних ситуацій з учасниками торгів з питань укладення та належного виконання сторонами угод (в тому числі – при виявленні ознак протиправних діянь) з використанням програмно-апаратного комплексу Віоліті, учасник, який постраждал, має право розраховувати на консультаційну підтримку служби безпеки та юридичної служби ресурсу, що діють в рамках своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

20. Користувачам заборонено продавати, дарувати, передавати у тимчасове або постійне користування, а також іншим способом відчужувати третім особам зареєстрований користувачем профіль. При порушенні – деактивація профілю користувача у всіх проектах Віоліті.

21. Благодійні лоти. Оплата та відправлення.
Благодійний лот – лот, у якому вся сума у розмірі переможної ціни лота (фіксованої – для лотів з фіксованою ціною) підлягає перерахуванню Покупцем на зазначені Продавцем в описі лота благодійні цілі. Продавець Благодійного лоту не може бути одержувачем коштів від продажу Благодійного лоту.

Лот набуває статусу Благодійного з моменту присвоєння представником Адміністрації позначки "Благодійний" на сторінці такого лоту, здійсненої за результатами проведення Віоліті на запит Продавця перевірки умов благодійного лоту. Адміністрація залишає за собою право відмовити Продавцю лота у наданні статусу "Благодійний".

У строк не пізніше 72-х годин з моменту виходу Продавця (незалежно від ділового рейтингу Продавця) у чат Благодійного лоту Покупець Благодійного лоту зобов'язується сплатити кошти в еквіваленті переможної ціни лота (фіксованої – для лотів з фіксованою ціною) на рахунок благодійної організації або потребуючої отримання благодійної допомоги фізичної особи.

У строк не пізніше 3-х робочих днів, наступних за днем надання Покупцем у чаті доказів перерахунку грошових коштів у повному обсязі на рахунок благодійної організації або потребуючої благодійної допомоги фізичної особи, Продавець Благодійного лота зобов'язується надати у чаті доказ відправлення Благодійного лоту Покупцеві.

22. Користувач стверджує, що його активи (кошти, в тому числі електронні гроші, інше майно, майнові і немайнові права) не є такими, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масового знищення і його фінансуванням і він особисто при укладенні та виконанні угоди не потрапляє під обмеження, встановлені Законом України від 06.12.2019 № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

23. Текст Правил може редагуватися і доповнюватися в разі потреби. Будь-які зміни і доповнення в Правила Віоліті з моменту вступу в силу рівно поширюються на всіх осіб, які пройшли реєстрацію на сайті Віоліті, в тому числі, зареєстрованих раніше дати вступу змін (доповнень) в силу.

24. Звернення фізичних та юридичних осіб.
Написати офіційне звернення або запит можна на електронну адресу administration@violity.ua Ми зареєструємо й розглянемо тільки ті звернення, в яких є:

Якщо подає фізична особа:
- прізвище, ім’я, по батькові та підпис автора;
- поштова адреса місця, де мешкає заявник;
- електронна адреса заявника;
- суть звернення.

Якщо подає юридична особа:
- прізвище, ім’я, по батькові керівника (представника) та підпис автора;
- поштова адреса офісу;
- електронна адреса заявника;
- суть звернення;
- підтвердження повноважень представника.

Ми розглядаємо тільки ті звернення (запити інформації та інші офіційні документи), які оформлені відповідно до вимог законодавства України. Якщо ви надсилаєте якийсь із цих документів електронною поштою, на них має бути кваліфікований електронний підпис автора та дотримані вимоги до електронного документообігу.
Окремо звертаємо увагу представників правоохоронних органів та інших органів влади, що відомості про персональні дані користувачів Сайту мають спеціальний режим захисту за спеціальним законом, який ми не порушуємо навіть за умов ядерної чи міжгалактичної війни.
У зв'язку з воєнним станом в Україні Адміністрація Віоліті не проводить особистий прийом заінтересованих осіб, а вся кореспонденція може бути здійснена виключно в електронній формі.
Зважаючи на те, що це застереження розміщене разом із реквізитами Віоліті, звертаючись до нас Ви підтверджуєте своїм зверненням факт ознайомлення та погодження із застереженням.

Додаток 1. Заборонені для продажу предмети
Пошук по лотах
* Виберіть розділ
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в: